top of page

שירותי המשרד

הסדרת אישור מוסד ציבורי-סעיף 46

הליך זה הינו הליך מורכב ודורש זמן רב וכן הכנת טפסים רבים, אנו נכין את כל הטפסים, ניצור קשר עם הגורמים ברשות המיסים, נעביר השלמות שידרשו ונבצע את כל התהליך עד לקבלת האישור ממס הכנסה.

טיפול בקבלת אישור ניהול תקין

בעלי המשרד הינו מבקר תאגידים ומפקח לשעבר ברשם העמותות אשר היה אמון על בחינת ומתן אישור ניהול תקין למלכ"רים, דבר זה מתבטא בכך שמשרדנו הינו בעל ניסיון רב בתחום ובעל ידע מקיף בכל הדרישות והתנאים אותם דורש רשם העמותות  על מנת לקבל אישור ניהול תקין.

ייעוץ והכוונה לניהול מלכ"רים

אנו נדריך את המלכ"ר ובעלי התפקידים בו כיצד להתנהל בהתאם להוראות חוק העמותות וחוברת ההנחיות של רשם העמותות. במהלך חיי המלכ"ר הוא נדרש להגיש טפסים רבים לצורך שינוי תקנון, שינוי מטרות, שינוי שם וכו', משרדנו יעזור בהכנת כל הטפסים הנ"ל וההתכתבות מול רשויות החוק.

אנו נדאג לקיום הדרכות אישיות לוועד המנהל של המלכ"ר ומתן מענה על כל שאלה שתעלה במהלך חיי המלכ"ר.

הכנת תקציב למלכ"ר

משרדנו יעזור להנהלת המלכ"ר לבנות ולהכין ולעדכן את תקציב המלכ"ר בהתאם לפעילות המלכ"ר הצפויה. חשוב לזכור כי הכנת ואישור תקציב לעמותה הינו כלי חשוב בהתנהלות המלכ"ר ואחד הגורמים החשובים להצלחתו.

כתיבת נהלים למלכ"רים

אנו נכין נהלים בהתאם לצורכי העמותה ונתאים אותם לדרישות. כך שלמלכ"ר יהיה ספר נהלים  בו יהיו הוראות המסדירות את אופן פעולתו של המלכ"ר ויהוו כלי תפעולי בידי הנהלת העמותה לניהול תקין של העמותה ולביצוע מטרותיה.

רישום מלכ"ר

משרדנו יבצע עבורכם את כל הליך פתיחת ורישום המלכ"ר, לרבות השירותים המשפטיים והחשבונאיים אשר יבטיחו כי המלכ"ר ירשם בצורה תקינה בכל רשויות החוק השונות: רשם העמותות, מס הכנסה ומס ערך מוסף. 

 

Please reload

bottom of page